Get Adobe Flash player

Maitinimas

Lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 balandžio 22 d. Nr. V-313 įsakymu patvirtinta Lietuvos Higienos norma: HN 75: 2016 ,, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS - atsisiųsti

VAIKŲ VALGIARAŠTIS (15 DIENŲ) NUO 2017 M. GRUODŽIO MĖN.


Vaikai valgo grupėje, kurią lanko.

 Maitinimas1

Archyvas