Get Adobe Flash player

Viešieji pirkimai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO – atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS – atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS – atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“ PLANUOJAMŲ ATLIKTI 2018 METAIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS - atsisiųsti

2018 BIUDŽETINIAIS METAIS REIKALINGŲ PIRKTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ SĄRAŠAS - atsisiųsti

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL 2018 METAIS NUMATYTŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMO PATVIRTINIMO - atsisiųsti

2018 M. KONKURSAI:

Prekės:

  1. Informuojame, kad 2018 m. balandžio 23 d. prekes duonos ir pyrago gaminiams tiekti CVP IS priemonėmis laimėjo UAB „Panevėžio bičiulis“.

  2. Konkursą vaisių, daržovių ir panašių produktams tiekti CVP IS priemonėmis laimėjo UAB „Viržis“. Dalyvavo UAB „Pontem“, UAB „Sanitex“, UAB „Grūstė“ ir UAB „Panevėžio Citma“.

  3. Pratęstos sutartys dar vieneriems metams su:

3.1. UAB „Panevėžio bičiuliu“, sutarties objektas „Mėsa ir jos gaminiai“;

3.2. UAB „Panevėžio bičiuliu“, sutarties objektas „Įvairūs maisto produktai“;

3.3. UAB „Panevėžio bičiuliu“, sutarties objektas „Pienas ir pieno produktai“;

3.4. UAB „Sanitex“, sutarties objektas „Sušaldytos žuvies, žuvies filė ir kiti žuvies produktai“.

Paslaugos:

  1. Informuojame, kad 2018 m. sauso 22 d. paslaugą paprasto skalbimo paslaugai tiekti CPO priemonėmis laimėjo UAB „Baltic swan“.

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO CVP IS PRIEMONĖMIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ nuo 2018 m. balandžio 3 d. iki balandžio 12 d. vykdo supaprastintą vaisių ir daržovių pirkimą CVP IS priemonėmis, skirtą pasirinkti tinkamiausią tiekėją, galintį suteikti maisto prekių tiekimo paslaugas. Vokų atplėšimas 2018 m. balandžio 12 d. 13 val. Viešųjų pirkimų komisija pasiūlymus vertins pagal siūlomų prekių mažiausią kainą.

Viešųjų pirkimų komisija

DĖL SUTARČIŲ PRATĘSIMO

2017 m. gegužės 22 d. pasirašytų sutarčių, dėl mėsos ir mėsos produktų, įvairių maisto produktų, pieno ir pieno produktų, sušaldytos žuvies, žuvies filė tiekėjų, UAB „Panevėžio bičiulis“, UAB „Sanitex“, informavimas elektroninėmis priemonėmis dėl sutarčių dar vieneriems metams (12 mėn.) pratęsimo.

Viešųjų pirkimų organizatorė

 

DĖL KOMERCINIO PASIŪLYMO

Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ 2018 m. lapkričio 26 d. vykdo konkursą dėl ŽN panduso įrengimo prie lopšelio-darželio “Žvaigždutė” pastato, Statybininkų g. 17, Panevėžys.  Statinio įrengimas turi atitikti „STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“.

Prašome pateikti komercinį pasiūlymą nurodant:

  1. Statinio statybos projektą.
  2. Lokalinę sąmatą.

 

Viešųjų pirkimų organizatorė

2018-11-16

ARCHYVAS