Get Adobe Flash player

Planavimo dokumentai

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 2017 m. veiklos ataskaita

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“ DIREKTORĖS AlDONOS MORKŪNIENĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS - atsisiųsti

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 2016 m. veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 2015 m. veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė" 2014 m. veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio "Žvaigždutė" 2013 m. veiklos ataskaita

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 2017-2019 m. strateginis planas – atsisiųsti

 

TVARKOS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽVAIGŽDUTĖ“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS - atsisiųsti

KRIZIŲ VALDYMO PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽVAIGŽDUTĖ“ REKOMENDACIJOS - atsisiųsti

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS – atsisiųsti