Get Adobe Flash player

Darbuotojų darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2018-02-01

Nustatytas mėnesinis darbo užmokestis

(bruto EUR) 2018-02-01

Pedagoginiai etatai

1.

Direktorius

1

*

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

*

3.

Auklėtojas

16,35

11462,38

4.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,27

2586,3

5.

Logopedas

1,5

1033,51

6.

Meninio ugdymo pedagogas

1

*

6.

Specialusis pedagogas

0,25

*

Iš viso pedagoginių etatų:

24,37

15082,19

Nepedagoginiai etatai

1.

Vyriausias buhalteris

1

*

2.

Ūkvedys

1

*

3.

Vaikų maitinimo ir higienos specialistas

1

*

4.

Sekretorius

1

*

5.

Apskaitininkas

1

*

6.

Elektrikas

0,25

*

7.

Sandėlininkas

1

*

8.

Auklėtojo padėjėjas

12

5305,3

9.

Virėjas

3

1339,59

10.

Pagalbinis virtuvės darbininkas

0,75

*

11.

Nekvalifikuotas atsitikt. darbų darbininkas

0,65

*

12.

Valytojas

0,75

*

13.

Kiemsargis

1,75

*

14.

Sargas (su apmokėjimu už naktinį darbą)

2

1200,00

Iš viso nepedagoginių etatų:

27,15

7844,89

Iš viso:

51,52

22927,08