Get Adobe Flash player

Darbuotojai

PEDAGOGAI

2017-2018 m. m.

Eil.

Nr.

Pedagogo

vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Aldona Morkūnienė

direktorius

aukštasis

II vadovų

2.

Laimutė Petrauskienė

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

aukštasis

II vadovų

3.

Kristina Jankuvienė

meninio ugdymo pedagogas

aukštasis

mokytojo

4.

Kristina Šulskytė

logopedas,

spec. pedagogas

aukštasis

logopedo metodininko

5.

Dilmantė Ratkevičienė

logopedas

aukštasis

vyresniojo

logopedo

6.

Audronija Čiūrienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

aukštasis

auklėtojo metodininko

7.

Jolanta Obrikienė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo metodininko

8.

Ramunė Šantarienė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo

9.

Eugenija Lupeikienė

auklėtojas

aukštesnysis

vyresniojo auklėtojo

10.

Vitalija Vinkelienė

auklėtojas

aukštesnysis

vyresniojo auklėtojo

11.

Dalia Pipirienė

auklėtojas

aukštesnysis

vyresniojo auklėtojo

12.

Edita Brazauskienė

auklėtojas

aukštasis

vyresniojo auklėtojo

13.

Danutė Kazlauskaitė

auklėtojas,

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

aukštasis

vyresniojo auklėtojo

14.

Aušra Mikalauskienė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo

metodininko

15.

Vaida Čemerienė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo

metodininko

16.

Renata Rudžionienė

auklėtojas

aukštasis

vyresniojo auklėtojo

17.

Jolanta Povilaitienė

auklėtojas

aukštasis

vyresniojo auklėtojo

18.

Zita Nevierienė

auklėtojas,

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

aukštasis

vyresniojo auklėtojo

19.

Vilma Lydekienė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo

metodininko

20.

Ona Filatova

auklėtojas

aukštesnysis

vyresniojo auklėtojo

21.

Zita Matelienė

auklėtojas

aukštesnysis

vyresniojo auklėtojo

22.

Ina Žostautienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogas

aukštasis

auklėtojo metodininko

23.

Vitalija Janušonienė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo metodininko

24.

Daiva Šlekienė

auklėtojas

aukštesnysis

vyresniojo auklėtojo

25.

Lina Vaišvidienė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo

26.

Alma Šapnagytė

auklėtojas

aukštasis

auklėtojo