Get Adobe Flash player

Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį vykdomas vadovaujantis  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS – atsisiųsti

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMU NR. 1-8, 2, 12 IR 17 PUNKTŲ PAKEITIMO - atsisiųsti